Çevre Politikamız

Şirketimiz, sürdürülebilir çevrenin korunması ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.


Bu amaç için;

- Üretim hattındaki, tüm operasyon ve ürünlerinde, çevresel faktörleri gözden geçirerek faaliyetlerini yürütmekte

- Çevresel açıdan sürdürülebilir olmaya çalışmakta

- Çevreyle ilgili her mevzuata ve idari düzenlemelere uymaktadır.

Verimlilik, sürdürülebilirlik ve AR-GE konularında bilinçli olduğu kadar, enerji, su ve doğal kaynak tüketiminde de bilinçli davranmaya çalışmaktadır. Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için gerekli çalışmaları yürütmektedir.